تبلیغات
عیسوند طایفه بزرگ گوروی - شجره کلی اقوام لر ایران
اقوام لرایران
۱.لربزرگ
۲.لرکوچک

«لربزرگ»
۱_بختیاری
۲_ممسنی
۳_کهگیلویه ای
۴_حیات داوودی
«بختیاری»
۱_چهارلنگ
۲_هفت لنگ
«چهارلنگ»
۱_ایل میوند
۲_ایل ذلکی
۳_ایل محمودصالح
۴_ایل موگوئی
۵_ایل کیانرسی
«هفت لنگ»
۱_ایل بهداروند
۲_ایل بابادی
۳_ایل دینارونی
۴_ایل دورکی

«ممسنی»
۱.ایل رستم
۲.ایل بکش
۳.ایل دشمن زیاری
۴.ایل جاوی

«کهگیلویه ای
۱.ایل بهمئی
۲.ایل چرامی
۳.ایل بویراحمدی
(((ایل بویراحمد سفلی
ایل بویراحمد علیا...
ایل بویر احمد گرمسیری)))
۴.ایل دشمن زیاری
۵.ایل طیبی
۶.ایل باوی
«لرهای حیات داودی
(همگی یکجا و اسکان یافته اند)
«لرکوچک»
۱.پشتکوه(ایلام)
۲.پیشکوه(لرستان)

لرپشتکوه لرستان
۱.لر
۲.لک
«لک»
۱.سلسله
۲.دلفان
۳.وابسته
«سلسله»
۱.ایل حسنوند
۲.کولیوند
۳.یوسفوند
۴.کاکلوند
۵.دکاموند
۶.ترکاشوند
«دلفان»
۱.ایل کاکاوند
۲.اتیوند
۳.رئیساوند
۴.چاداری
۵.ممیوند
۶.بیژنوند
«وابسته»
۱.ایل بیرانوند
۲.باجلانی
۳.هلیانی
«لر»
۱.بالاگریوه
۲.عمله
«عمله»
۱.ایل کوشکی
۲.زوله
۳.غلام
۴.میرآخور

«بالاگریوه»
۱.ایل ساکی
۲.پاپی
۳.رشنو
۴.دریکوند
۵.ایل سگوند

«لرپشتکوه ایلام)
۱.ایل کرد
۲.ارکواز
۳.ملکشاهی
۴.ریزوند
۵.پنج ستون
۶.خزل
۷.بدره ی
تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : ALI.esvand علی عیسوند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوتا