تبلیغات
عیسوند طایفه بزرگ گوروی - ایل بزرگ میوند(ممیوند)

ایل میوند  یکی از پنج باب (شعبه) زیر شاخه چهارلنگ از ایل بختیاری در جنوب غربی ایران میباشد. میوند، از۵طایفه تشکیل شده است، که عبارتند از: 

۱.عیسوند

۲.بساک

۳.حاجیوند

۴.عبدالوند

۵.فولادوند


که در کذشته هیودی جز فولادوند بوده،ولی چون طایفه هیودی خود را مستقل میدانند،ما هم به

احترام کلیه طوایف هیودی آنها را جدا نوشته ایم.

ایل میوند از بزرگترین ایلات بختیاری (چهارلنگ)میباشد

محدوده سرزمینی ایل میوند در جنوب غربی ایران و در امتداد رشته کوه زاگرس واقع؛ و به لحاظ تقسیمات کشوری، بین دو استان خوزستان و لرستان تقسیم شده است. محدوده جنوبی این قلمرو از منطقه سبیلی شهرستان دزفول شروع می شود.در غرب میوند، طوایف لرستان فیلی زندگی می کنند و به همین جهت اشتراکات فرهنگی ایل میوند با طوایف لرستان فیلی بیشتر از سایر بختیاری هاست. رودخانه دز تعیین کننده محدوده لرستان فیلی و ایل میوند است.در شمال قلمرو ایل میوند شهرهای درود، ازنا و الیگودرز قرار دارند؛ همچنین در شرق میوند ایل زلکی یکی دیگر از طوایف بختیاری قرار دارد.چنانچه گفته شد شهرهای دزفول و اندیمشک در گرمسیر و شهرهای درود، ازنا و الیگودرز در سردسیر این ایل قرار دارند و به همین جهت بیشترین جمعیت اسکان یافته میوند، در شهرهای یاد شده سکونت دارند.

«عیسوند»

۱.گوروی
۲.اداوی
۳.کیروی
۴.دعاوی
۵.گیلاوند
۶.جافروند
۷.خان
۸.فرخ شاهون
۹.مرادوند
۱۰.علیرضاوند
۱۱.محمدقلی وند
۱۲.طهماسوند
۱۳.ورگی
۱۴.چناری
۱۵.دهدار
۱۶.گمار
۱۷.هیوند
۱۸.شاودی وند
۱۹.جان جان
۲۰.سرلک عیسوند
۲۱.بابا(باوا)
۲۲.سادات کله شی(وابسته به عیسوند)

«بساک (بسحاق)»
۱.خان
۲.تشمالون(صادقی)
۳.تودوی
۴.جمشیدوند
۵.کردی
۶.علی یتیم
۷.محمدباقری
۸.گرگیوند
۹.شیخ میر
۱۰.کریوند
۱۱.اتابکی
۱۲.صوفی
۱۳.ملک محمودی
۱۴میرزاوند
۱۵.علی مرادی
۱۶.خانه صلاتین
۱۷.شهریسوند
۱۸.آلیگر
۱۹.جلیوند
۲۰.ملکی
۲۱.پوری
۲۲.آدینه وند
۲۳‌قاید شهریسوند
۲۴.ساز زن

«عبدالوند»

۱.ماهروئی
۲.تونی
۳.زرین چغایی
۴.حسینوند
۵.دهقانی
۶.خواجه خورده
۷.دورش
۸.گولک وند(کوشاری)
۹.بیره وند
۱۰.جهانگیروند(جاگیروند)

«حاجیوند»
۱.طوایف مصیوند(شامل طوایف غالبی)
(سوخته زار..خواجه دستگردی..ندر..جاگیری
خدارحمی..المونی..تنکیسه ای..شیرعالی
بختیاری..عبدلهی..پیرزایی.
شوشتری..محمدرحیمی..)

۲.تادخیری
(گرپی..شوینی..شکرالهی
چکان..تاس مالی..حسین..
اکبری..گگ احمد..نصرالهی
خیرالهی)

۳.کاید
(فرامرزی..رشیدی..
اسدی..کاظمی..بیره ور
چگنی..خان..علی موری)


۴.هیل هیل
(کل مرادی..قاسم علی
هاشم آدینه..توشمال..علیرضایی
برم و بارونی)


۵.الیاسی
(حموله..نوروز.
گرپی..رضایی.
پارسی)


۶.خسروی
(مهدی..قیطاس)

۷.گرپی
(درکایدی..علی..شهبازی
محمدی..الهی پور..کوسه ای
سالاروند..)

۸.شیخ سوخته زار
(بارانی...شهبانی
بهزادی...برخوردار
مومن علی..شهبازی
محمد جانی)

«..فولادوند
طایفه فولادوند  داری شعب (خانحمالی -هیودی -خان قائد -سالاروند -گراوند ) که این طایفه ها شامل تیرهای زیر میباشد
1-قره علیوند 
2-سرقلعه ای 
3-قلندری 
4-بارکی
5-کائد
6-کاید میرزایی
7-کاید کسمتی
8-کایدگرونی
9-کریمی
10-بن دره ای
11-مرادی
12-منصوری
13-دردنگی
14-درچاهی
15-کمرگپی
16-شیخ 
18-ملایل
19-شاه حسن
20-پارسی
21-پاپی
22-جودکی
23-علیدادی
24-علیوند
25-جمشیدوند
26-ماریفوند
27-موسیوند
28-کمری
29-بهزادی
30-اسماعیلی
31-غلامی
32-مرادی
33-سلیمانی
34-محمدی
35-تقوی
36-قلی
37-رستمی
38-خادمی
39-شاوون
40-مدواور
41-خواجه
42-درویش
43-میر
44-سیرمه ای
45-حیدروند
46-کایدوند
47-گرپی
48-پاگیروند
49-عبدلی وند
50-خلیل وند


تاریخ : جمعه 4 دی 1394 | 12:47 ق.ظ | نویسنده : ALI.esvand علی عیسوند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوتا