تبلیغات
عیسوند طایفه بزرگ گوروی - شعری دروصف کلانتران وشیرمردان گوروی عیسوند
محدعلی و خیرعلی دو گوروینه 
امامداد ره پایتخت شاهنه بوینه 
علی ایسف یادس بخیر اوشیرتک رو
دشمنون زترس خوس شو نیکنن خوو
شرگلا و عین اله قطار فرنگی
غارت نهشتن برن شیرون جنگی
امامداد ره پایتخت دربار شاهی 
محمدعلی و خیرعلی ب کدخدایی 
گوروی باغیرتن همه به داکن 
یک به یک پیا خوون نژاد پاکن 
امامداد و  محمدعلی کلونترون عیسوند
اسم نهان به چهاروهفت وا کل میوند
کلونترون گوروی پاک تیپ شل شل 
به تفاق جواب  ادن شیرون گرز شل 
علی محمد یاد بکنین پا به اداره
داغ خوم سی ذوالفقار،علی دس به غداره
گوروی هزار هزار کل شیر وشیرزا
امامداد ره پایتخت به دعوت شاه
یادکنین ز خان پیا امامداد کوتا
به میلس صحبت اکرد بهتر زخانا

شعر:علی عیسوندتاریخ : شنبه 27 شهریور 1395 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : ALI.esvand علی عیسوند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوتا