تبلیغات
عیسوند طایفه بزرگ گوروی - شعری در وصف ایل بزرگ میوند

به نام اهورامزدای ایران زمین
به آن هفت و چهارش بگو آفرین
به هفت و به چهار همان بختیار
به ایران درآورد ز دشمن دمار
همان بختیاریست شجاع ودلیر
چو غرش ابر و چو نعره  شیر 
ز پنج تیره گویم همه سردیار
که چهارلنگ تبارند همه بختیار
چه گویم سخنها ز آن ایل مست
ممیوند نشانش به تاریخ هست
ممیوند ایلیست از آن چهارلنگ
خروشند و تابند به میدان جنگ
ممیوند نامی است همه آشنا
چو تاریخ ز وصفش همینک بجا
از آن شیرمردان به هر انجمن
به تاریخ ایران  بگویند سخن
به مردی چو شیرند همه نامدار
به سنگر نشینند به قصد شکار
فولادوند بپرسم به تاریخ نشان
امیران نامدار،شجاع  پهلوان
چو فولادوندم ،بدان  رهگذر
به تاریخ دیرینه ام  کن  نظر
من از بطن تاریخ سخنها روان
سراسیمه کردم بسی پهلوان
ز عبدالوند گویم من از روزگار
چو شیران جنگی، همه نامدار
عبدالوند گویم من از پاچه لک
سترگ و دلاور، سرافراز و تک
بساک را چه گویم و آن عیسوند
چو شمشیر بران به میدان جنگ
بساک ممیوند به دیوان چو شاه
کنند نقشه ی دشمنان  را  تباه
همان عیسونداست به روز نبرد
که کشتار دشمن به صد تن برد
حاجیوند بباشد  همان مرد حاج
نترسی  چو شیرند، ندادند باج
مقاوم و نستوه ، شجاع و دلیر
به مانند کوه و به  مانند  شیر
چو دادم نشانی زه آن  ایل چار
دلیران  فاتح در  این  روزگار
ادب را ز کوروش  آموخته ایم
ز فریدون فرخ هم  اندوخته ایم
ز کوروش و رستم  دارند نشان
چو مهتاب  تابنده بر کهکشان
من از ایل گفتم، سخنها  روان
که آگه شوند نسلها  این زمان
نوشتم  به آبان  این نه و چهار
چو ماند  به تاریخ  فرجام  کار
بگفتم  شعری در این  روزگار
به واسک اندرم و فولادوند تبار➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


تاریخ : پنجشنبه 21 بهمن 1395 | 09:21 ب.ظ | نویسنده : ALI.esvand علی عیسوند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دوتا